Tag Archives: หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 รับโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ บริการรับยื่นเอกสารเพื่อรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อาคารงานพัฒนาชุมชน เอกสารที่นำมาด้วย มีดังนี้ 1.บัตรประชาชน 2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีมอบอำนาจ 1.หนังสือมอบอำนาจ 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ รายละเอียดคลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-409850-2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409858 งานพัฒนาชุมชน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประชาสัมพันธ์เงินโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีสอบถามเรื่องเงินให้ติดต่อพมจ.จังหวัดพะเยา โทร 054-449658 054-411147 , 054- 449546 https://csgmaster.dcy.go.th/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5 แบบฟอร์ม ปค4  แบบฟอร์ม ปค5 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Posted in หน้าแรก | Tagged | Leave a comment