โครงสร้างผู้บริหาร

นางอาสาศิริ ศิริชัย
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ
โทร. 054-409855