ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และราคากลาง
1.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
    1.1 เอกสารประกวดราคา
    1.2 ราคากลาง
2.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
    2.1 เอกสารประกวดราคา
    2.2 ราคากลาง
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือ โทร 054-409854 (งานพัสดุ)
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มี.ค. 2563
————————————————————
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT และอุปกรณ์ฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 15 ต.ค. 2562
————————————————————
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 2562
————————————————————
ประกาศ ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้เทศบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562
————————————————————
ประกาศการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT ของศูนย์เด็กเล็กถ้ำมงคล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 2 ชุด
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ลงประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
————————————————————
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศทางเว็บไซต์ทต.บ้านถ้ำ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
————————————————————
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 7 (บ้านนายสิงห์คาร ไชยวุฒิ)
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 8 (บริเวณข้าง ธกส. เดิม)
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 12 (ต่อเนื่องหน้าศาลาประชาคมฯ)
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 10 (สายพ่อศรีวรรณ-ยายต่อม)
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 11 (บริเวณวัดป่า-โทกข้ามป้อม)
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้านพ่อฤทธิ์)
ประกาศทางเว็บไซต์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
————————————————————
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว บริเวณเขื่อนน้อย-สำนักงานพลังไฟฟ้าห้วยแม่ผง ฯ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561
————————————————————
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ถนนสายบ้านแม่พิมพ์-แม่เพ็ญ
2. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายหลังเตาบ่ม
3. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายนายสุรินทร์ มงคล
ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายเหล่าเค็ดแก้ว(นายเสมอ) พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายนายนิพนธ์ เมืองชื่น พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยข้าวเน่า พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง2 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายร่องนกยูง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายป่าลำไย พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
8.โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยโป่ง พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งหมู 1 ช่วง 2 พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งป่าแขม พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
11. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะพร้าว พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
12. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายข้าง รร.อนุบาลฯ พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
13. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งนอก พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.บ้านถ้ำ
14. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สันป่าก้าว สาย1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งสะเรียม พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
16. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะนะ พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
17. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายอุ้ยยง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประชาสัมพันธ์งานตกลงราคา รายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายน้ำปู๊ด)พื้นที่หมู่ 11
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธาณะประโยชน์(สายจำสูรั๊ว)หมู่ที่5
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายร่องเดื่อ)พื้นที่หมู่ 11
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายห้วยลึก)พื้นที่หมู่ 5
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายบ่อขยะ)พื้นที่หมู่ 5
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายอุ้ยยง)พื้นที่หมู่ 11
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายนายศรีมุด เขียวงาม)พื้นที่หมู่ 5
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
————————————————————

This entry was posted in หน้าแรก. Bookmark the permalink.