ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2563
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563


รับโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
บริการรับยื่นเอกสารเพื่อรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
อาคารงานพัฒนาชุมชน เอกสารที่นำมาด้วย มีดังนี้
1.บัตรประชาชน
2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรณีมอบอำนาจ
1.หนังสือมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
รายละเอียดคลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-409850-2ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409858 งานพัฒนาชุมชน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์เงินโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
กรณีสอบถามเรื่องเงินให้ติดต่อพมจ.จังหวัดพะเยา
โทร 054-449658
054-411147 , 054- 449546
https://csgmaster.dcy.go.th/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5
แบบฟอร์ม ปค4 
แบบฟอร์ม ปค5

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This entry was posted in หน้าแรก and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.