ไร่สตรอเบอรี่คุ้มเกล้า

1888717_1204929736188190_5583144124008617767_n
ข้อมูลทั่วไป ไร่สตรอเบอรี่คุ้มเกล้า (ต.บ้านถ้ำ)

  1. ชื่อเจ้าของไร่สตรอเบอรี่

– คุณฉลอง ศรชัย

  1. ชื่อ ไร่สตรอเบอรี่คุ้มเกล้า
  1. ปลูกสตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 80
  1. พื้นที่ปลูก อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ มีอยู่ 2 แปลง
  1. รายละเอียดอื่นๆ

– เส้นทางดอกคำใต้ – เชียงม่วน ระยะทางจากสามแยกไฟแดงดอกคำใต้ มาถึงไร่สตรอเบอรี่คุ้มเกล้า ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

– ช่วงเวลาในการออกผลผลิต ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

– ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 300 บาท

– สถานที่จำหน่าย เก็บเองที่ไร่ และสั่งซื้อตามเฟสบุค และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

– เบอร์โทร 0873629699

– ผลผลิตประมาณ 20 กิโลกรัม/วัน

– ได้รับเครื่องหมายรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เป็นเกษตรปลอดสารพิษ สัญลักษณ์ Q

ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. 2560