รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ปี2565
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-ม.ค.65
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-ก.พ.65
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-มี.ค.65
ปี2564
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-ม.ค.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-ก.พ.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-มี.ค.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-เม.ย.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-พ.ค.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-มิ.ย.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-ก.ค.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-ต.ค.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-พ.ย.64
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง-ธ.ค.64
ปี2563
รายงานผลจัดซื้อ-จัดจ้าง-ตุลาคม-ปี2563
รายงานผลจัดซื้อ-จัดจ้าง-พฤศจิกายน-ปี2563
รายงานผลจัดซื้อ-จัดจ้าง-ธันวาคม-ปี2563