แผนที่ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ

Map of Bantham Subdistrict Municipality

เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
สำนักปลัดเทศบาล 054-409850-2
โทรสาร (FAX) 054-409859
กองช่าง 054-409856
กองคลัง 054-409865
กองการศึกษา 054-409857
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
งานทะเบียนราษฎร์ 054-409860
งานป้องกันฯ 054-894303-4
***********************
ที่อยู่ 119 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
***********************
email : admin@bantham.go.th