ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาก่อสร้าง
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสายห้วยถ้ำ(จุดที่1)หมู่ที่12
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง
1.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสายห้วยถ้ำ หมู่ที่11 ต.บ้านถ้ำ
2.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสายห้วยป่าดำ หมู่ที่ 4 ต.บ้านถ้ำ
3.เสริมระดับผิวถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2565

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
แนบท่ายสัญญาก่อสร้างเลขที่ 21/2565 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่องการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ประจำปี 2564
ลงประกาศ 17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
ชุดเครื่องเสียงรับสัญญาณลำโพงเสียงไร้สาย
ชนิดในคลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409865
ลงประกาศ 5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ลงประกาศ 21 ตุลาคม 2564

ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง พย.ถ.14-002 สายบ้านถ้ำราษฎร์บำรุง
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ
คลิกเพื่ออ่านTOR
ลงประกาศ 14 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-409865
18 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ จำนวน 1 คัน
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
08 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ปี2564
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
02 มิถุนายน 2564

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
19 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพฯ
29 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)
พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประจำปี 2564 

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
03 มี.ค. 2564
————————————————————–
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
1.จัดซื้อรถไฮดรอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน งบฯ 1,900,000 บาท
คลิกเพื่อรายละเอียดประกาศฯ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409854 ในวันเวลาราชการ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 8 ต.ค. 2563
————————————————————–
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และราคากลาง
1.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
    1.1 เอกสารประกวดราคา
    1.2 ราคากลาง
2.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
    2.1 เอกสารประกวดราคา
    2.2 ราคากลาง
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือ โทร 054-409854 (งานพัสดุ)
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มี.ค. 2563
————————————————————
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT และอุปกรณ์ฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 15 ต.ค. 2562
————————————————————
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 2562
————————————————————
ประกาศ ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้เทศบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562
————————————————————