ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ลงประกาศ 21 ตุลาคม 2564

ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง พย.ถ.14-002 สายบ้านถ้ำราษฎร์บำรุง
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ
คลิกเพื่ออ่านTOR
ลงประกาศ 14 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-409865
18 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ จำนวน 1 คัน
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
08 กรกฎาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ปี2564
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
02 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
19 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพฯ
29 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) 
พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประจำปี 2564 

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
03 มี.ค. 2564
--------------------------------------------------------------
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
1.จัดซื้อรถไฮดรอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน งบฯ 1,900,000 บาท
คลิกเพื่อรายละเอียดประกาศฯ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409854 ในวันเวลาราชการ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 8 ต.ค. 2563
--------------------------------------------------------------
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และราคากลาง
1.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
    1.1 เอกสารประกวดราคา
    1.2 ราคากลาง
2.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
    2.1 เอกสารประกวดราคา
    2.2 ราคากลาง
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือ โทร 054-409854 (งานพัสดุ)
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มี.ค. 2563
------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT และอุปกรณ์ฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 15 ต.ค. 2562
------------------------------------------------------------
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 มิ.ย. 2562
------------------------------------------------------------
ประกาศ ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้เทศบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ลงประกาศหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562
------------------------------------------------------------