งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประจำปี 2565

📢ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง📢
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054-409867 ในวันและเวลาราชการ
03 มี.ค.2564
*******************************************************
(ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2564
เอกสารแนะนำภาษีป้าย ประจำปี 2564
(ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ตารางการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระหว่าง มิถุนายน-กันยายน 2563
ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563