ติดต่อสอบถาม/เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่/อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
สำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร 054-409850-2
โทรสาร (FAX) เบอร์โทร 054-409859
กองช่าง  เบอร์โทร 054-409856
กองคลัง เบอร์โทร 054-409865
งานจัดเก็บรายได้ เบอร์โทร 054-409867
กองการศึกษา เบอร์โทร 054-409857
กองสาธารณสุขฯ เบอร์โทร 054-409864
งานทะเบียนราษฎร์ เบอร์โทร 054-409860
งานป้องกันฯ เบอร์โทร 054-894303-4
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เบอร์โทร 054-409866
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เบอร์โทร 054-409855
***********************
ที่อยู่ 119 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
***********************
email : saraban@bantham.go.th