ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ/ข่าวสารหน้าแรก

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คลิกเพื่ออ่านประกาศ
3 ส.ค.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คลิกเพื่ออ่านประกาศ
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการสรรหาต้องแสดงผลการตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK
ก่อนวันสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ซึ่งผลการตรวจเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกให้โดยสถานที่ตรวจ
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ ไม่รวมถึงร้านขายยา
(สถานที่ตรวจเช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกเวชกรรม) 

26 ก.ค.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการสรรหาต้องแสดงผล
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK รายละเอียดตามประกาศนี้
18 ก.ค.2565


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และภารโรง
ประจำปี 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
24 มิ.ย.2565

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง รายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัด
ในระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565
17 มิ.ย. 2565

ประกาศรายงานแผนดำเนินงาน 6 เดือน ประจำปี 2565
19 เม.ย. 2565

เชิญชวนประชาชนทั่วไป
ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ประจำปี 2564

ประกาศปิด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ตั้งแต่วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดบริการปกติในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเขตพันธุ์รักษาสัตว์ป่าเวียงลอ-ปี2565
เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. 2565
ประกาศวันที่ 31 มกราคา 2565
ประกาศวันที่ 26 มกราคา 2565


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี2565
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย(ุอุทกภัย)
ความเสียหายจากน้ำหลากและเข้าท่วมพื้นที่เพราะปลูกกระเทียม
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2654
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน
เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5
แบบฟอร์ม ปค4 
แบบฟอร์ม ปค5
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.