Tag Archives: หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ เชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านถ้ำ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ สวนรุกขชาติตำบลบ้านถ้ำ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป โดยในงานมีการแข่งขับเปตอง แข่งขันรำวงย้อนยุค และจับสลากมอบของขวัญ ………………………………………………………………………………………………………………………………. คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5 แบบฟอร์ม ปค4  แบบฟอร์ม ปค5 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Posted in หน้าแรก | Tagged | Leave a comment