Tag Archives: หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ประชาสัมพันธ์ กกต.จังหวัดพะเยา ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า หรือยื่นเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/  ยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2562 ติดต่อสอบถามโทร 054409867…………………………………………………………………………………………………………… คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5 แบบฟอร์ม ปค4  แบบฟอร์ม ปค5 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Posted in หน้าแรก | Tagged | Leave a comment