ทต.บ้านถ้ำ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว บริเวณเขื่อนน้อย-สำนักงานพลังไฟฟ้าห้วยแม่ผง ฯ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561
————————————————————
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ถนนสายบ้านแม่พิมพ์-แม่เพ็ญ
2. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายหลังเตาบ่ม
3. โครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฯ ถนนสายนายสุรินทร์ มงคล
ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายเหล่าเค็ดแก้ว(นายเสมอ) พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายนายนิพนธ์ เมืองชื่น พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยข้าวเน่า พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายหนามป่าเฮี้ยง2 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายร่องนกยูง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายป่าลำไย พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
8.โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยโป่ง พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านถ้ำ
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งหมู 1 ช่วง 2 พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งป่าแขม พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
11. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะพร้าว พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
12. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายข้าง รร.อนุบาลฯ พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
13. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งนอก พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.บ้านถ้ำ
14. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สันป่าก้าว สาย1 พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งสะเรียม พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
16. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะนะ พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.บ้านถ้ำ
17. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายอุ้ยยง พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ำ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
————————————————————
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประชาสัมพันธ์งานตกลงราคา รายละเอียดดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายน้ำปู๊ด)พื้นที่หมู่ 11
2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธาณะประโยชน์(สายจำสูรั๊ว)หมู่ที่5
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายร่องเดื่อ)พื้นที่หมู่ 11
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายห้วยลึก)พื้นที่หมู่ 5
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายบ่อขยะ)พื้นที่หมู่ 5
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายอุ้ยยง)พื้นที่หมู่ 11
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณะประโยชน์(สายนายศรีมุด เขียวงาม)พื้นที่หมู่ 5
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
————————————————————
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีความประสงค์จะตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุคัดเลือกและหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในวันและเวลาราชการ 054 – 409854
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด เอกสาร1 และ เอกสาร2
13 ธันวาคม 2560

————————————————————
ประกาศตกลงราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล บริเวณถนนร่องแม่ป๋าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด เอกสาร1 และ เอกสาร2
7 ธ.ค. 2560
————————————————————

ประกาศตกลงราคาจ้าง (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดด้าน)
1.โครงการซ่อมแซมทางเชื่อท คสล. (โครงการที่1)
2.โครงการซ่อมแซมทางเชื่อท คสล. (โครงการที่2)
3.โครงการจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) รื้อวางท่อ
สอบถามเพ่ิมเติม 054409854 ในวันเวลาราชการ
30 ตุลาคม 2560
————————————————————

This entry was posted in หน้าแรก. Bookmark the permalink.