ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2562 ติดต่อสอบถามโทร 054409867

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านถ้ำ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ สวนรุกขชาติตำบลบ้านถ้ำ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
โดยในงานมีการแข่งขับเปตอง แข่งขันรำวงย้อนยุค และจับสลากมอบของขวัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………….

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5
แบบฟอร์ม ปค4 
แบบฟอร์ม ปค5
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This entry was posted in หน้าแรก and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.