ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลบ้านถ้ำ / ข่าวสารหน้าแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประชาสัมพันธ์ กกต.จังหวัดพะเยา
ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา
เริ่มตั้งแต่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
หรือยื่นเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ 
ยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2562 ติดต่อสอบถามโทร 054409867……………………………………………………………………………………………………………

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลในฟอร์ม ปค4 และ ปค5
แบบฟอร์ม ปค4 
แบบฟอร์ม ปค5
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

This entry was posted in หน้าแรก and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.