คำขวัญตำบลบ้านถ้ำ

ศาลเจ้าพ่อล้านช้าง1

คำขวัญตำบลบ้านถ้ำ

พระธาตุจอมศีลคู่บ้าน  เจ้าล้านช้างคู่เมือง

นามลือเลื่องคูบากา     รุกขชาติเพลินตา

ถิ่นประชาคนดี         ประเพณีล้ำค่า

++++++++++++++++++++++++