สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ

IMG_9670
ศาลเจ้าพ่อล้านช้าง1
ศาลเจ้าพ่อล้านช้าง2
น้ำตกผาถ้ำทอง2 น้ำตกผาถ้ำทอง1
ม่อนดอยคำ2 ม่อนดอยคำ
ภายในสวนรุกขชาติบ้านถ้ำ มีสภาพบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ มีแมกไม้นานาพันธุ์ เนื่องจากมีน้ำผุด หรือน้ำออกรู ที่ออกตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง จึงทำให้บริเวณนี้ชุ่มชื่น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเมื่อเดินผ่านเข้ามาจะเจอกับศาลเจ้าพ่อประตูผา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของคนบ้านถ้ำ ถัดจากศาลเจ้าล้านช้าง ก็จะเป็นน้ำตกผาถ้ำทอง และม่อนดอยคำ ตามลำดับภาพ