วัดพระธาตุจอมศีล

วัดพระธาตุจอมศีล1 วัดพระธาตุจอมศีล2
วัดพระธาตุจอมศีล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำจอมศีล มีประวัติที่ยาวนาน สร้างเมื่อประมาณสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงมีความใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนาได้ทรงสร้างพระธาตุ ถึง 84,000 แห่ง รวมทั้งวัดพระธาตุจอมศีลด้วย อีกบริเวณที่ตั้งของวัดอยู่บนภูเขาสูงจึงทำให้มองเห็นทิวทัศน์ของตำบลบ้านถ้ำ หากวันใดท้องฟ้าสดใส สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ถึงในตัวเมืองพะเยา และกว๊านพะเยา