หมอกควันเป็นพิษ
ลดเผาสักนิด เพื่อลมหายใจของเรา

ประเพณีสงกรานต์
ร่วมรณรงค์ เมาไม่ขับ หลับอยู่บ้าน

ด้วยความปรารถนาดี จากใจ ทต.บ้านถ้ำ